Thị trường bất động sản là gì? Bản chất của thị trường bất động sản

Nên tìm hiểu bất động sản trước khi đầu tư

Có rất nhiều khái niệm để có thể diễn đạt thị trường bất động sản là gì, cũng như là đặc điểm của nó. Chúng tôi sẽ tổng hợp và đưa ra kiến thức bất động sản dễ hiểu chắt lọc nhất cho các bạn.

Thị trường bất động sản không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà kirklandmasons tìm hiểu ở trên toàn thế giới, thị trường này đã có định nghĩa và các giao dịch đã được xuất hiện từ lâu. Thị trương bất động sản ra đời khi mà xuất hiện các giao dịch về bất động sản. Tuy nhiên không phải cứ có giao dịch, trao đổi, mua bán về bất động sản là có thị trường bất động sản, chúng ta phải xem xét các khái niệm sau, dưới nhiều góc độ, để có thể hiểu được, thị trường bất động sản là gì và xuất hiện khi nào, điều kiện để xuất hiện.

 Nên tìm hiểu bất động sản trước khi đầu tư

Nên tìm hiểu bất động sản trước khi đầu tư (Ảnh: Internet)

Khái niệm thị trường bất động sản là gì

Thị trường bất động sản là nơi hình thành các quyết định, về việc ai sẽ tiếp cận bất động sản đó, khu vực đó, bất động sản đó, sẽ được sử dụng như thế nào và sử dụng nhằm mục đích gì.

Đối với khái niệm trên chúng ta có thể hiểu là thị trường bất động sản sẽ là nơi hình thành các quyết định như, sổ đỏ, giấy chứng nhận sử dụng đất… các loại giấy tờ khác chứng mình chúng ta sẽ sở hữu bất động sản và sử dụng nhằm mục đích gì.

Đối với khái niệm, thị trường bất động sản là nơi, đầu mối mà mọi người thực hiện và chuyển dịch giá trị hàng hóa, mà hàng hóa ở đây là bất động sản. Khái niệm khác khái niệm ở trên, vì ở đây hướng đến mục đích giao dịch mua bán.

Một khái niệm khác là, thị trường bất động sản là nơi diễn ra tất cả các hoạt động, môi giới, tư vấn, mua bán, cho thuê, chuyển nhượng… mà trong đó Nhà Nước đóng vai trò chủ thể quyết định đến việc liệu thị trường bất động sản có phát triển hay kìm hãm. Đối với khái niệm này chúng ta có thể hiểu rõ ràng được thị trường bất động sản là gì bổ sung đầy đủ so với các khái niệm trên.

Đặc điểm của thị trường bất động sản

Thứ nhất: Đây là thị trường không hoàn hảo, so với tất cả các thị trường khác như thị trường tiêu dùng, thị trường hàng hóa…

Thứ hai: Bất động sản được xem là loại hàng hóa phức tạp, nếu cung không đủ hơn cầu, Nhà nước phải can thiệp để ổn định thị trường, nếu không sẽ xuất hiện những cơn sốt giá bất động sản,….

Thứ ba: Thị trường bất động sản phải chịu sự quản lý của Nhà Nước, chịu sự quản lý của Pháp Luật.

Thứ tư: Bất động sản là một loại hàng hóa, phức tạp và đặc biệt. Chúng ta phải hiểu là không phải giao dịch bất động sản mà còn giao dịch lợi ích chứa trong bất động sản.

Phân biệt giá cả, chi phí và giá trị

Dò xét chi phí giá thị trường như thế nào trước khi đầu tư

Dò xét chi phí giá thị trường như thế nào trước khi đầu tư (Ảnh: Internet)

a) Giá cả thị trường = giá giao dịch (kết quả của sự trao đổi) + hoàn cảnh cụ thể

b) Chi phí gồm chi phí sản xuất, chi phí phát triển

+ Chi phí sản xuất là số tiền bỏ ra để sản xuất sản phẩm bao gồm chi phí trực tiếp và gián tiếp.

+ Chi phí phát triển = chi phí sản xuất + Lợi nhuận yêu cầu

Lưu ý: Trong định giá bất động sản chúng ta quan tâm tới chi phí phát triển.

c) Giá trị bao gồm: Giá trị thị trường, giá trị dử dụng, giá trị đầu tư về bất động sản hay giá trị thế chấp…..

Chú ý: Không được gọi là”Gía trị bất động sản” mà phải gọi là “Gía trị thị trường của bất động sản” mới là đúng.

Bản chất giá trị thị trường Bất động sản

+ Khái niệm: Giá trị thị trường là số tiền có thể nhận được từ những người mua sẵn sàng mua và của người bán sẵn sàng bán trong một cuộc giao dịch không có hạn chế nào.Những người giao dịch xem xét, trả giá trên cơ sở những lợi ích và ưu thế của bản thân họ.

>>>Giá cả cân bằng = Giá trị thị trường của bất động sản

+ Trách nhiệm của người định giá: Người định giá phải đưa ra giá trị thị trường và giá trị này cả khách hàng cũng phải hiểu

*Tiêu chuẩn số 1(Tiêu chuẩn định giá): giá trị thị trường (Quyết định 24 năm 2005 ngày 10/04/2005 về việc ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam).

+ Điều kiện để giá cả phản ánh giá trị thị trường

  • Người bán và người mua phải có động cơ điển hình
  • Cả hai bên có thông tin tốt hoặc được sự tư vấn tốt và hành động theo cách họ cho là tốt nhất vì lợi ích của mỗi bên.
  • Thời gian quảng cáo phải là phù hợp trong điều kiện thị trường mở: Số ngày bất động sản được đưa ra niêm yết trên thị trường >>> tính chỉ số biến động bất động sản.
  • Việc thanh toán phải được thực hiện bằng tiền mặt hoặc phương tiện tương đương.
  • giá cả thể hiện việc xem xét bình thường đối với bất động sản được bán, không bị ảnh hưởng bởi những nhượng bộ đặc biệt trong giao dịch.

+Các nhượng bộ làm giá thay đổi không phải là giá trị thị trường

> Giao dịch trong gia đình, giữa người thân quen với nhau.

> Giao dịch trong nội bộ công ty.

> Giao dịch giữa những người đồng sở hữu (vd: góp vốn, nhượng quyền…)

> Bán cho người đang thuê.

> Bán trong trường hợp khẩn cấp, cần tiền gấp (vd: chữa bệnh, chạy án,…)

Thế bạn đã biết bất động sản là gì rồi đấy. Hi vọng, những thông tin trên có thể giúp bạn hiểu thêm về bất động sản nhé.